Logo

EN


SIA PRESS is an journalist and press agency. SIA PRESS acts primarily as an agent between editors, publishers, agencies and PR departments, journalists, photojournalists and other media designers.

The news agency SIA PRESS focuses not only on full-time journalists, but also on part-time journalists. Thanks to numerous partnerships with associates, SIA PRESS members can enjoy attractive benefits such as discounts on products and services.

SIA PRESS aims to ensure that part-time journalists receive the recognition and respect they deserve from the general public. To achieve this goal, the agency uses public relations opportunities. Not only the members of the press agency SIA PRESS, but also their partners benefit from this. As a whole, SIA PRESS is considered a non-member counterpart of established professional associations.

SIA PRESS is groundbreaking in the field of publishing and promoting all types of editorial content and journalistic services. The result is the creation of media offers that are optimized for commercial use and provide attractive alternatives for print (online) program operators. Close cooperation with partners, market players and international journalists creates interesting synergistic effects from which third parties can also benefit.

Publishing Content
Today, real-time news processing capabilities are important not only for print media, but more than ever for online media as well. Newsrooms, event organizers and journalists' associations can no longer afford to ignore this modern journalistic development.

The right partners offering the right services can greatly facilitate the task of processing information. With the help of our SIA PRESS information network, you too can provide up-to-date news and information to thousands of newsrooms around the world and attract the attention of many news agencies and newsrooms.

Under no circumstances do we provide any information about members and users of SIA PRESS to the authorities of EU member countries, Slovakia or the Czech Republic.SK


SIA PRESS je novinárska a tlačová agentúra. SIA PRESS pôsobí predovšetkým ako agent medzi redakciami, vydavateľstvami, agentúrami a PR oddeleniami, novinármi, fotoreportérmi a inými mediálnymi dizajnérmi.

Tlačová agentúra SIA PRESS sa nezameriava len na novinárov na plný úväzok, ale aj na tých, ktorí sa novinárskej práci venujú na čiastočný úväzok. Vďaka početným partnerstvám so spolupracovníkmi môžu členovia SIA PRESS využívať atraktívne výhody, akými sú zľavy na produkty a služby.

SIA PRESS má za cieľ zabezpečiť, aby aj novinári pracujúci na čiastočný úväzok dostali od širokej verejnosti uznanie a rešpekt, ktorý si zaslúžia. Na dosiahnutie tohto cieľa agentúra využíva príležitosti na styk s verejnosťou. Z toho profitujú nielen členovia tlačovej agentúry SIA PRESS, ale aj ich partneri. Ako celok sa SIA PRESS považuje za nečlenský náprotivok etablovaných profesionálnych združení.

SIA PRESS je prelomová v oblasti publikovania a propagácie všetkých typov redakčného obsahu a novinárskych služieb. Výsledkom je vytváranie mediálnych ponúk, ktoré sú optimalizované pre komerčné využitie a poskytujú atraktívne alternatívy pre prevádzkovateľov tlačových (online) programov. Úzka spolupráca s partnermi, hráčmi na trhu a medzinárodnými novinármi vytvára zaujímavé synergické efekty, z ktorých môžu profitovať aj tretie strany.

Publikovanie obsahu
Dnes sú možnosti spracovania správ v reálnom čase dôležité nielen pre tlačené médiá, ale viac ako kedykoľvek predtým aj pre online média. Redakcie, organizátori podujatí a združenia novinárov si už nemôžu dovoliť ignorovať tento moderný novinársky vývoj.

Správni partneri ponúkajúci správne služby, môžu výrazne uľahčiť úlohu spracovania informácií. Pomocou nášej informačnej siete SIA PRESS môžete aj vy poskytovať aktuálne správy a informácie tisíckam redakcií po celom svete a pritiahnuť pozornosť mnohých tlačových agentúr a redakcií v oblasti spravodajstva.

Za žiadnych okolností neposkytujeme žiadne informácie o členoch a užívateľoch SIA PRESS orgánom členských krajín EÚ, Slovenska alebo Českej republiky.